SEGS - סיורי איזי ריידר בע"מ 

סאגס מפעילה סיורי איזי ריידר מודרכים במקום המושלם ביותר בארץ לסיור על כליי שטח חדשנים וטכנולוגיים-

קיסריה !!

הסיורים הם הדרך החדשה והמרגשת לגלות את העתיקות של קיסריה, את סיפוריו של הורדוס 'הבנאי' ועוד!

חזרנו !!!


הפעילות בהתאם להנחיות משרד הבריאות

סיורי איזי ריידר