SEGS בעיר הגדולה - נמל יפו, חלק ב׳, שעתיים

SEGS בעיר הגדולה - נמל יפו, חלק ב׳, שעתיים

מיקום:

נקודת ההתחלה והסיום של סיור במרכז נמל יפו. 

משך הסיור: 

2:0 שעות

מחיר לסגווי: 

240₪

תיאור הסיור:

סיורי סגווי תל אביב יקחו אתכם מרתק בנבכי ההיסטוריה של העיר הלבנה, במהלך סיורי סגווי בתל אביב נוכל לצפות באדריכלות הבאוהאוס האופיינית לתל אביב הישנה והטובה, בשדרת רוטשילד המתעוררת לקראת בין הערביים, נדבר על מאיר דיזנגוף והיכל העצמאות ונספוג את ניחוחות תרבות הפנאי של העיר הדינמית הזאת. סיורי סגווי תל אביב מובילים אתכם דרך מנהרת הזמן, עד תל אביב של היום. • קסדות יסופקו וחבישתן במהלך סיורי סגווי בתל אביב – חובה. • הנסיעה על הסגווי מוגבלת מגיל 16ומעלה ע"פ חוקי משרד התחבורה, ואינה מתאימה לנשים בהריון. אורך סיורי סגווי הם כשעתיים, כשה-15 דקות הראשונות מוקדשות לתרגול.