שכונת נווה שלום

שכונת נווה שלום

שם השכונה לקוח מספר ישעיהו: "וישב עמי בנווה שלום ובמשכנות מבטחים". )ישעיהו ל"ב, י"ח( על אף שהשכונה שהוקמה על ידי ר' זרח ברנדט, התבססה על ניסיונה של נווה צדק ועל התשתיות שבה, נווה שלום הייתה שונה ממנה בתכלית – בעוד שנווה צדק יועדה ליהודי יפו המבוססים, נווה שלום הציעה דיור מוזל. עם הקמתה זליגת התושבים מבין החומות הפכה לזרם איתן של מהגרים. הבתים נבנו בצמידות כדי שיִצרו מעין חומה שתגן מפני שודדים. כל מבנה כורכר חולק לשתי דירות, ובחצר המשותפת היו בית כיסא ובית תבשיל.