טלפוןמפהדואל

הצהרת התחייבות

הצהרת התחייבות שימוש ברכינוע (SEGWAY)

1. נהיגה על האיזי ריידר מותרת מגיל 16 ומעלה.


2. חובה לחבוש קסדה במשך כל הסיור.

3. יש להישמע להוראות המדריכה לפני, בזמן ובסוף הסיור.

4. חובה להישאר בתחום הראייה של המדריכה לכל זמן הסיור.

5. אני מתחייבת לשמור על האיזי ריידר והציוד הנלווה ולא לגרום לו נזק.

6. ידוע לי כי כל נזק שיגרם כתוצאה משימוש שלא לפי הוראות המדריכה ולא לפי הוראות הבטיחות, עלול להוביל לחיוב בגין הנזק.

7. ידוע לי שהרכיבה על האיזי ריידר דורשת ריכוז ועלולה להיות מסוכנת ככל שלא נצמדים להוראות הבטיחות. הסיכונים ידועים לי ובמקרה תביעה כנגד חברת סאגס או רכוש צד שלישי, אחויב בהשתתפות עצמית.

8. אני מצהירה שבריאותי תקינה ואיני סובלת ממחלות כלשהן שיכולות לסכן את הרכיבה.

9. אני מצהירה שקיבלתי הסבר מלא על תפעול האיזי ריידר והשימוש בו בצורה בטוחה.

10. כללי ההתנהגות והבטיחות בסיור מובנים לי.

11. ידוע לי שבמידה ואנהג באופן שיסכן את בריאותי או את בריאות הרוכבים האחרים בקבוצה, יכולה המדריכה להפסיק לי את הסיור וכספי לא יוחזר בגין זאת.

**המסמך מנוסח בלשון נקבה אך פונה לשני המינים**

 

e-mail: [email protected]

039550405

www.segs.co.il